You don't have javascript enabled.
 

Mer än 25 000 varunummer på lager

Vårt komponentlager rymmer mer än 25 000 varunummer. I de flesta tillfällen lagerför vi därför reservdelen och kan skicka den med en gång. Alternativt ger vårt flexibla produktionssystem möjlighet för att vi kan framställa den önskade reservdelen inom kort tid.

Unika serienumrering

Produktens unika serienummer betyder att vi alltid kan identificera växeln eller ställdonet och leverera de korrekta reservdelarna.

Är det behov för en ersättningsprodukt kan vi alltid reproducera en växel eller ett ställdon via det unika serienummer oavsett specialiseringsgrad och när det ursprungligen levererades.


 

Kontakta forsäljningsavdelningen på
+45 87 40 80 80 eller på
bj@bj-gear.com