You don't have javascript enabled.
legalporn4k.com
 

Precisionsväxlar lever upp till stränga krav

Standard precisionsväxel
Special precisionsväxel

Precisionsväxeln bygger på vår standardväxel men lever upp till strängare precisionskrav i kraft av speciella konstruktions-, produktions- och monteringsmetoder. Precisionsväxeln kännetecknas av lågt glapp samt en mycket låg generering av buller och vibrationer. Växelns glapp kan dokumenteras i mätrapporter.
Vi kan leverera precisionsväxlar i standardutförande, kundanpassad eller utvecklad till ett specifikt syfte.Växel

Glapp

Standardväxlar

Precisionsväxlar*)

Serien 42

< 0,80°

< 0,20°

Serien 52

< 0,75°

< 0,20°

Serien 61

< 0,70°

< 0,20°

Serien 79

< 0,55°

< 0,15°

Serien 99

< 0,55°

< 0,15°

*) Vi kan leverera växlar med mindre glapp


High precision worm gear dual lead

Special dual lead high precision gear

The high precision gear is a special gear, with a dual lead design.
The gears can be produced in aluminum, stainless steel or cast iron. All high precision gears are special produced for a specific purpose and according to customers demands.
The gears are highly adaptable for various customised needs. Like for instance special flanges and output shafts.
Even though the gears are customised they can be delivered very quickly due to a very flexible and automatised production. The design can be customized and be fitted with AC, DC or servo motors.

 

Hör mer om precisionsväxlar.
Kontakta forsäljningsavdelningen på
+45 87 40 80 80 eller på
bj@bj-gear.com

Product configuratorKonfigurera din växel online.