You don't have javascript enabled.
legalporn4k.com
 

Frinav- och backspärrslager

BJ-Gear förhandlar och lagerför frihjulslager och backspärrslager från Stieber.

Stieber har stor erfarenhet på detta fält och är representerade världen över.


ASK, CSK/CSK..P
CSK..2RS
GFK

KI, AS (NSS),
ASNU (NFS)
AE, AA, NF,
NFR (ANR-ANG)
DC
BAT

AV
RSBW
AL/ALP
GFR/GFRN
FSO
HPI
AL..G

RBI
RSCI


RIZ/RINZ

Applikation

Lagertyp

Överrull-
nings- hastighet inner ring.

Överrull-nings-hastighet yttre ring.

ÖK

IK

BS

Fett= F

Olja = O

Borras Ø

Moment

Typer

 

 

 

 

1)

1)

1)

 

[mm]

[Nm]

 

Integrerat lager/frinav baserat på
lager serie
62, 60 & 59

Kombinerat lager / frinav

Hög

Hög

x

x

x

F

8-40

2,5-325

CSK

Hög

x

x

x

12-40

2,5-325

CSK.
.2RS

x

x

x

12-40

9,3-325

CSK..P,
CSK..PP

x

x

x

20-30

50-138

CSK..
P-2RS

x

x

x

40-60

72-250

ASK

x

x

x

20-50

51-460

GFK

Inbyggt frinav, måste byggas in i hus som ger lagerstöd.
Lågt till medium moment och hastighet

Inget lager

Medium

Hög

x

x

x

O

4-10

0,8”“2,9

KI

x

x

x

6”“80

2,1”“1063

AS

x

x

x

8”“200

12-44500

ASNU

x

x

x

12-70

17”“5813

AE

x

x

x

12-70

17”“5813

AA

x

x

x

8-150

20-44375

NF

Hög

Medium

x

x

x

10-70

63-4875

DC

x

x

x

10-70

- -

DC
RACES

~

Låg

 

x

 

12-120

24-14380

BAT

Medium

Hög

x

x

x

8-130

20-34750

NFR

Rullkropps-frinav, avtätat med integrerad smörjning.
Från lågt till högt moment. Låg hastighet

Integrerat lager 

Low

~

 

 

x

F

25-90

375-4875

RSBW

~

 

x

x

20-120

265-11000

AV

Medium

Hög

x

x

x

O

12-250

55-287500

AL-ALP

x

x

x

12-250

55-287500

AL..
F2D2

x

x

x

12-250

55-287500

AL.
.F4D2

x

x

x

12-250

55-287500

ALP..
F7D7

x

x

x

12-250

55-250000

AL..
KEED2

x

x

x

12-120

50-20000

AL..
KMSD2

x

x

x

12-150

55-70000

GFR-
GFRN

x

x

x

12-150

55-70000

GFR..
F1F2
/
F2F7

x

x

x

12-150

55-70000

GFRN.
.F5F6

~

 

 

x

12-150

55-70000

GFR.
.F2F3

~

 

 

x

12-150

55-70000

GFR.
.F3F4

Hög

Medium

x

x

x

F
och O

12-80

379-6900

FSO300
-700

x

x

x

57-175

9660-36612

FSO750-
1027

~

Hög

x

 

 

O

12-150

288-45000

AL..G

Klämkropps-frinav med centrifugal-avlyftning.
Höga hastigheter med lågt smörjnings-
behov

Speciellt designad för växlar, motorer

Inget lager

Hög

~

x*

 

x

F

och

O

60-240

1375-38250

RSBI

x*

 

x

20-240

212-100000

RSCI

~

Hög

 

 

x

25-90

85-93750

RSBF ”“
CR

Integrerat lager

Hög

~

x*

 

x

F

30-130

313-16875

RIZ ”“
RINZ

x*

 

x

30-130

313-16875

RIZ..
G1G2
/
G2G7

 

 

x

30-130

313-16875

RIZ..
G2G3

 

 

x

30-130

313-16875

RIZ..
G3G4

x*

 

 

30-130

313-16875

RIZ..
ELG2

x*

 

 

30-130

80-16000

RIZ.
ESG2

1) ÖK : överrullnings koppling
IK : Indexserings koppling
BS : Backsspärr
* : Speciella drift förhållanden
~ : inte möjligt