You don't have javascript enabled.
 

Lean-Enterprise som drivkraft

Med Lean Enterprise som övergripande ledarfilosofi har BJ-Gear satt konstanta förbättringar av kvalitet och kundservice överst på dagordningen. Målet är att optimera hela värdekedjan från order till leverans och på det sättet möta våra kunders krav och förväntningar ännu bättre.
Tankarna i Lean Enterprise betyder bl.a., att vår nya fabrik är uppbyggd av produktionsceller där det ”råa” ämnar färdigbearbetas i det övergripande förloppet. Den cellbaserade produktionen ger kortare genomflödestider och högre produktivitet samtidig som den styrker vår produktkvalitet och minskar risken för fel. Som del av Lean Enterprise arbetar vi också systematiskt med Six Sigma, dvs. en noll-tolerans gentemot fel.