You don't have javascript enabled.
 

Håller stränga marknadskrav med ISO 9001:2015

BJ-Gear fick första ISO 9001-certificeringen år 2003 och är i dag certificerade i enlighet med kvalitetsstyrningssystemet DS/EN ISO 9001:2015. Med denna certificering i ryggen kan vi dokumentera att våra processer, produkter och kompetenser matchar till och med de strängaste marknadskraven. Löpande processmätningar och systematisk kontroll och dokumentation är med till att säkra att vi alltid levererar en likartad hög produktkvalitet.

Kvalitetsstyrningen omfattar alla delar av företaget från den första kontakten med kunden, försäljning och utveckling, val och inköp av material, produktion och montage av komponenter, funktionskontroll och utarbetande av dokumentation, till den slutliga produkten. Vi lägger stor vikt på nöjda kunder samt precision och noggranhet i hela värdekedjan.Våra produkter är driftsäkra och har utgångspunkt i välgenomtestade koncept. Vi vill att våra produkter ska vara i den allra högsta kvaliteten på marknaden och att våra kunder har samma uppfattning.

 

Vi arbetar efter följande kvalitetspolitik:

 • Underhålla och effektivisera våra kvalitetsstyrningssystem.
 • Som minimum att hålla gällande lag- och myndighetskrav för upprätthållande av certifikat och godkännanden.
 • Noga värdera och efterleva kundkrav och -önskemål.
 • Genomföra produktanpassningar och utveckling.
 • Utveckla samarbetet med utvalda leverantörer / partners.
 • Leverera driftsäkra och felfria produkter av hög kvalitet.
 • Leverera varor och tjänster till avtalad tid.
 • Säkra en effektiv reklamationsbehandling. 
 • Uppfylla företagets mål för intjäning.
 • Utveckla våra medarbetare till en hög grad av kvalitetsförståelse.
 • Skapa och främja en bra arbetsmiljö.
 • Vara miljömedvetna i förhållande till den interna och externa miljön.