You don't have javascript enabled.
 

Precision baserad på modern teknik

Bj-Gear har löpande investerat i moderna kvalitetsmaskiner för att säkra en effektiv och exakt bearbetning genom hela tillverkningsprocessen.