You don't have javascript enabled.
legalporn4k.com
 

Stark position genom flexibla transmissionslösningar

Företaget är en fusion mellan transmissionsföretagen BJ-Gear A/S, Lind Jacobsen & Co. A/S och Trabjerg A/S. BJ-Gear ar i dag ett av de ledande företagen inom utveckling, produktion och leverans av transmissionslösningar. Vi råder över ett brett program av egentillverkade växlar och ställdon av hög kvalitet och med stor driftssäkerhet. Med utgångspunkt i våra genomprövade produkter, utvecklar vi löpande anpassade produkter och specialprodukter i ett nära samarbete med ditt företag. Vi erbjuder dessutom transmissionskomponenter av erkända fabrikat som bl.a. gör det möjligt att leverera samlade transmissionslösningar med kort varsel. Vi lagerför motorer, elektromagnetiska bromsar, elektromagnetiska kopplingar, pulsgivare, mekaniska kopplingar, spännbussningar, frihjulslager, backspärrar, kardanaxlar, elektromagneter, permanentmagneter, vibratorer m.m. Vi tänker innovativt och kundorienterat i utvecklingsprocessen och går målriktat efter att optimera ditt helhetsutbyte i förhållande till design, funktionalitet och ekonomi.

Flexibel produktion - korta leveranstider

Högt kvalificerade medarbetare, användande av 3D CAD/CAM, avancerade CNC-styrda fleroperationsmaskiner och mätmaskiner samt modern robotteknologi betyder att vi kan erbjuda en snabb och flexibel produktion med enhetligt hög kvalitet.
Den flexibla produktionsapparaten - tillsammans med vårt moduluppbyggda produktprogram - säkrar väldigt korta och exakta leveranstider även när det är tal om anpassade produkter och specialprodukter. Flexibiliteten betyder samtidigt att vi också kan tillverka standardprodukter eller specialprodukter i mindre antal till ditt företag.

Alltid fokus på kvalitet

BJ-Gear har sedan 1964 markerat sig som en kvalitetsorienterad tillverkare av växlar och ställdon till många olika branscher och till vitt skilda syften. Vi är certificerade i enlighet med DS/EN ISO 9001:2015 och arbetar på en löpande kvalitetsförbättring av samtliga processer bl.a. med hjälp av verktygen i Lean Enterprise.

Vår erfarenhet med transmissionslösningar inom avancerad teknisk medicinsk utrustning går tillbaka till 80-talet och har varit en viktig katalysator för att utveckla och framställa produkter med mycket hög precision och kvalitet.

 

BJ-Gear tar ansvar för omvärlden och medarbetarna.

Läs mer om vår insats för att stärka miljön i och utanför företaget.