You don't have javascript enabled.
 

Experter på specialväxlar och ställdon

BJ-Gear har lång erfarenhet av att konstruera och producera specialväxlar och ”“ställdon. I en professionell dialog med kunden utvecklar vi gemensamt en optimal produkt avseende tekniska prestanda, inbyggnadsmått och miljökrav. Kostnaden blir ofta lägre än att använda standardkomponenter.

Med engineering baserat på knowhow och innovation kan vi utlova en kompetent leverans från idéfasen, över konstruktion och produktion, till leverans av prototyp och efterföljande serieleverans. Vår flexibla utvecklingsavdelning och produktionsapparat säkerställer även i detta sammanhang att vi snabbt kan framställa kundanpassade växlar och ställdon till ett anständigt pris, också i små serier.

Utgångspunkten kan antingen vara en helt ny design eller en befintlig design som man vill ändra eller optimera.

Vi bemästrar alla växelprinciper

Vi åtar oss utveckling och design av alla växeltyper som till exempel snäckväxlar, kuggväxlar, vinkelkuggväxlar och planetväxlar. Lösningen kan även finnas i en kombination av olika växeltyper i ett eller flera steg. Även för specialställdon kan olika växelprinciper användas för utväxling och omsättning av rotation till en linjär rörelse.

Vårt koncept bygger på att använda så många kända typer och komponenter som möjligt från vårt standardprogram för att på så sätt optimera pris och genomloppstid. I övrigt finns det nästan inga begränsningar för hur en växel, domkraft eller ett ställdon kan specialiseras avseende design, prestanda och materialval för att få fram en optimal teknisk och ekonomisk helhetslösning.

En annan vanlig specialisering är utveckling av specialväxlar där det ställs stora krav på precisionen i växeln för att uppnå minimalt glapp. Se exempel på precisionsväxlar nedan eller läs mer här.

Nedan visas några exempel på specialväxlar vi har utvecklat tillsammans med våra kunder:

Precisionsväxlar med dubbel utväxling och inbyggd slirkoppling

Rostfri vinkelväxel

Special växellösning integrerad i arm för användning i en glassmaskin

Rostfri köttsåg med rostfri AC-motor

2-stegs kuggväxel med DC-motor, broms och pulsgivare

Dubbelverkande kulskruvsväxel med servomotor och broms

Nedan visas några exempel på speciella ställdon som vi har utvecklat tillsammans med våra kunder:

Kompakt inline ställdon med planetväxel och servomotor

Kompakt inline ställdon med planetväxel och servomotor

Rostfri domkraft med rostfri spindel


Särskilda ATEX-godkända produkter

Även när det gäller specialprodukter kan BJ-Gear leverera explosionsskyddade ställdon, växlar och växelmotorer som lever upp till gällande ATEX-direktiv. Vi har stor expertis inom riskvärdering, dokumentation samt produktion i enlighet med ATEX-direktivet. En del av våra produkter är ATEX-godkända medan andra kan levereras efter uppdrag. Läs mer här

 

Stänga


Subscribe to our mailing list

* indicates required