You don't have javascript enabled.
 

Fokus på energi via kvalitet och innovation

Danmark har en stark position inom utveckling och framställning av vindkraftverk och andra förnyelsebara energiformer. BJ-Gear har sedan 1980 haft ett nära samarbete med företag i energi- och miljösektorn baserat på förmågan att komma med enskilda och robusta innovativa lösningar på komplicerade uppdrag. Vi har t.ex. levererat produkter till vindkraft, kraftverk, olje-, gas- och värmeförsörjning, våg- och vattenkraft. Vi levererar även till en lång rad företag som levererar produktions- och hanteringsutrustning till vindkraftverksindustrin.

Vi har bl.a. bra kunskap om material, nyckelteknologier och yttekniker som har stor betydelse för att nå det bästa resultatet. Vi kan dessutom säkra den kortast möjliga vägen från utveckling till färdig produkt genom en snabb leverans av prototyper.

Grundläggande är det vårt knowhow kombinerat med våra flexibla produktprogram av standardlösningar, kundanpassade lösningar och speciallösningar som är ett väsentligt kriterium för att energi- och miljösektorn väljer oss som partner.

BJ-Gears starka sidor är bl.a.:

  • Innovativ engineering baserat på bl.a. 3D Cad, FEA och FMEA.
  • Stor materialkännedom och generell kännedom till nyckelteknologier.
  • Brett standardprogram av växlar, ställdon, motorer, bromsar, pulsgivare, kopplingar m.m. till snabb leverans
  • Stor kompetens i produktanpassning och utveckling av specialprodukter även i mindre antal
  • Produktfokus: Hög kvalitet, kompakt design, lågt vikt i förhållande till prestanda, låg bullernivå, pålitlig teknologi, hög säkerhet m.m.
  • Hög grad av processkontroll under framställning av komponenter och produkter
  • Ersättningsprodukter och reservdelsgaranti under hela utrustningens livstid
 

/// Drivkraft i energi- och miljösektorn:
Vi bidrar med innovativa, robusta och enkla lösningar för vindkraftverk och energisystem.

Contact Sales Department on
+45 87 40 80 80 or
bj@bj-gear.com