You don't have javascript enabled.
 

Målinriktad vinst för ditt företag

BJ-Gear råder över stor expertis och knowhow angående branschspecifika krav till transmissionslösningar. Vår kunskap är uppbyggd genom många års nära samarbete med olika företag inom samma bransch. Det har gett oss en exakt kunskap om vilka krav som ställs till utveckling, konstruktion, funktionalitet, kvalitet, dokumentation samt specifika branschkrav för att uppnå det bästa resultatet i en rad olika nyckelbranscher.


BJ-Gear står bl.a. bakom egentillverkade innovativa växlar, ställdon, specialprodukter och kompletta transmissionslösningar till healthcare, livsmedelsindustrin, flyg- och försvarsindustrin, offshore och marinsektorn, energisektorn samt till ett otal maskinbyggare.