You don't have javascript enabled.
 

Rådgivning, engineering och projektledning

BJ-Gear har byggt upp en stor erfarenhet och knowhow inom utveckling och produktion av växlar och ställdon. Denna expertis kommer till uttryck i ett brett standardprogram, men i hög grad även när vi anpassar växlar/ställdon, utvecklar specialväxlar/-ställdon eller designar kompletta transmissionslösningar i en nära dialog med ditt företag. Vårt erfarna forsäljarteam står alltid redo att rådgiva dig angående dina transmissionsbehov. Vid mer komplicerade uppdrag tar erfarna utvecklingsingenjörer över för att analysera, dimensionera och designa den ideala lösningen.

I förbindelse med större och komplexa projekt där målet är att utveckla nya produkter, kan våra ingenjörer via professionell projektledning säkra att transmissionslösningen blir implementerad med succé i rätt tid och i förhållande till avtalad funktion och pris.