You don't have javascript enabled.

CNC-styrda mätmaskiner

Kvalitetsprodukter ställer stora krav till kontroll- och mätmöjligheter. Vi har igenom åren investerat mycket i metrologiutrustning och kunskap för att kunna mäta korrekt. Alla mätuppdrag utförs av utbildad och tränad personal och utrustningen som används är kalibrerad av ett ackrediterat laboratorium.
Av kalibrerad utrustning hos BJ-Gear kan bl.a. nämnas följande: Zeiss CNC-styrd koordinatmätmaskin, Klingelnberg CNC-styrd kugghjulsmätmaskin, Mahr strävhetsmätare, Joint längdmätare, Tesa höjdmätare, ca. 550 st. visande instrument och ca. 700 st. attributiva kontrollutrustningar. Dessutom har vi ca. 350 st. vägledande kontrollutrustningar och testbänkar.


Zeiss CNC-styrd koordinatmätmaskin
Klingelnberg CNC-styrd kugghjulsmätmaskin

Mätmiljön har ett stort inflytande på mätsäkerheten. Därför har vi byggt ett mätlaboratorium med kontrollerad luftfuktighet och en konstant temperatur på 20 grader celsius +/- 0,5 grad.

Klingelnberg CNC-styrd kugghjulsmätmaskin
Mahr strävhetsmätare