You don't have javascript enabled.
 

Produkter och komponenter kan spåras

Alla växlar och ställdon från BJ-Gear är försedda med ett unikt serienummer som säkrar att de alltid kan identificeras senare. Utifrån upplysningar om serienumret kan vi snabbt leverera ersättningsväxlar eller -ställdon oavsett om det är standard, anpassat eller specialutvecklat.
Växelnumret säkrar dessutom att vi kan spåra kritiska komponenter inom en aktuell produktionsserie. I tillfälle av strängare krav om full spårbarhet på komponenter kan detta erbjudas i förhållande till den specifika produkten.