You don't have javascript enabled.
 

Kvalitet baserat på erfarenhet, precision och metod

Vi lägger vikt på precision och noggranhet när vi framställer standardprodukter, anpassade produkter till specifika behov eller utvecklar specialprodukter i en nära dialog med ditt företag. Alla växlar och ställdon - standard såväl som specialutvecklade - tar utgångspunkt i driftssäkra välgenomtestade koncept där vi har fokus på kvalitet från design till den färdiga produkten. Samtidigt håller våra komponenter och färdiga produkter kraven när det gäller specifikationer och krav.

Vi betraktar kvalitetsförsäkran som en löpande process där det alltid finns plats för att göra saker och ting smartare, snabbare och bättre. För att fasthålla och utbygga BJ-Gears höga kvalitetsnivå arbetar vi löpande på att öka vår kvalitetsmedvetenhet och kundfokus på alla nivåer. I det sammanhanget är verktyget Lean Enterprise tillsammans med våra kvalitetsstyrningssystem de primära redskapen.

Zeiss CNC-styrd koordinatmätmaskin
Klingelnberg CNC-styrd kugghjulsmätmaskin
Mahr strävhetsmätare