You don't have javascript enabled.

Produkter och knowhow till att lösa varje transmissionsbehov

Med ett omfattande urval av standardprodukter samt stort knowhow inom anpassade- och specialprodukter kan BJ-Gear leverera transmissionslösningar som lever upp till alla krav och behov. Fundamentet är våra egentillverkade produkter i BJ-serien supplerat med transmissionskomponenter från erkända externa leverantörer.


Standard produkter

Anpassade produkter

Special produkter


Växlar och ställdon av hög kvalitet

BJ-serien består av moduluppbyggda snäckväxlar, domkrafter, kuggväxlar, vinkelväxlar och ställdon som ger dig otaliga kombinationsmöjligheter.
Alla produkter kännetecknas genom hög flexibilitet, hög kvalitet, hög verkningsgrad, låg glapp, låg vikt i förhållande till prestanda, en låg bullernivå i drift samt kompakt och hygienisk design. De enskilda produkterna kan levereras separat eller med motorer, bromsar och annat tillbehör.

Snäckväxlar

Domkrafter

Kuggväxlar

Vinkelväxlar

Ställdon


Komplett urval av växlar, ställdon, motorer och övriga transmissionskomponenter

BJ-Gear lägger vikt på att erbjuda ett komplett program inom växlar och ställdon. Därför kan vi - utöver vår egentillverkade BJ-serie ”“ erbjuda en rad olika kvalitetsväxlar av olika fabrikat som alla testats och godkänts av våra ingenjörer.

BJ-Gear säljer och lagerför dessutom ett stort urval av transmissionskomponenter av erkända fabrikat som helt naturligt ingår i transmissionslösningar tillsammans med vår BJ-serie. Vi lagerför motorer, frekvensomformare, elektromagnetiska bromsar, elektromagnetiska kopplingar, pulsgivare, mekaniska kopplingar, spännbussningar, frihjulslager, backspärrar, kardanaxlar, elektromagneter, permanentmagneter, vibratorer m.m


Motorer

Frekvens-omformare

Elektromagnetiska bromsar och kopplingar

Pulsgivare
AXO kopplingar

Flexibla och glappfria fjäderkopplingar

Flexibla kopplingar

 

Glappfria bälgkopplingar och säkerhetskopplingar

Spännbussningar

Frihjul och backspärrar

Kardanaxlar

Elektromagneter, permanentmagneter och vibratorer