You don't have javascript enabled.
 

Ett standardprogram med stora anpassningsmöjligheter

En brett standardprogram är en av BJ-Gears starkaste sidor. Det omfattar snäckväxlar, domkrafter med trapetsspindel, domkrafter med kulskruvar och ställdon med trapetsspindel. I många fall täcker vårt standardprogram behoven av transmissionslösningar. Alla underkomponenter hålls i lager. Därför har vi också möjlighet att snabbt leverera så många storlekar och varianter av våra standardväxlar med eller utan motorer, enkoder, elektromagnetiska bromsar och påbyggda kopplingar etc.
Alla växlar är baserade på väl beprövade och pålitliga konstruktioner.

Vi erbjuder dessutom transmissionskomponenter av välkända fabrikat som komplement, vilket gör det möjligt att leverera kompletta transmissionssystem med kort varsel.
Vi lagerför motorer, kopplingar, klämförband, frinav och backspärrar, kardanaxlar, elektromagneter, permanentmagneter, elektromagnetiska bromsar, elektromagnetiska kopplingar, vibratorer och vinkeldrev.